Какво е вашето превозно средство?

  Марка на превозното средство

  Модел на превозното средство

  Година на превозното средство

  Къде е превозното средство?

  Колата вече в Обединеното кралство ли е?

  ДаНе

  Къде е превозното средство?

  Къде е регистрирано превозното средство в момента?

  Какъв е пощенският код в Америка? (Ако го знаете)

  В кой град се намира превозното средство в момента?

  Регистрирано ли е превозното средство преди това във Великобритания?

  Притежавате ли превозното средство повече от 6 месеца, докато живеете извън Обединеното кралство повече от 12 месеца?

  ДаНе

  Твойте детайли

  Име за контакт

  Email адрес

  Телефонен номер

  Кога планирате да се преместите в Обединеното кралство?

  Има ли нещо друго, което бихте искали да знаем?

  Всяка допълнителна информация за вашия импорт може да ни помогне да цитираме по-точно. Например Били ли сте някога регистрирана кола в Обединеното кралство? ... Имате ли някакви модификации на автомобила?